Virtuální architektura

iluze skutečného světa

Virtuální architektura
 

Virtuální Architektura je počítačem vytvořené prostředí, jehož cílem je, co nejvíce se přiblížit skutečnosti pomocí speciálních brýlí.

Brýle

Podle architektonického návrhu se připraví virtuální model domu včetně fyzických vlastností jeho okolí (budovy, zeleň, oslunění apod.)

reálná fotografie
virtuální fotografie
 
 
reálná fotografie
virtuální fotografie
 

Vznikne tak reálný pohled na celý objekt včetně detailů.

Díky tomu se mohou odhalit chyby v návrhu exteriéru i interiéru.

 
 

Virtuální architektura nahrazuje pro někoho nepřehledné architektonické plány a vizualizace.

Nabízí reálný pohyb po budoucí nemovitosti.

Můžete si být naprosto jisti, že své nemalé peníze vynakládáte správně.

reálná fotografie
virtuální fotografie
 
 
 
reálná fotografie
virtuální fotografie

Většina klientů po zhlédnutí Virtuální Architektury udělá důležité a praktické úpravy domu a tím předchází budoucím chybám ve fungování prostoru a případně nákladným stavebním úpravám objektu.

 
 
 
Virarch