Atelier

architekt petr šanda

Prostředí, ve kterém se člověk pohybuje (ať v bytě, domě nebo ve městě) má vliv na to, jak se člověk cítí. Životní prostor je obrazem jeho osobnosti a životního stylu.

Místo – volná krajina, vesnice či město je jednou z hlavních věcí vstupující do návrhu. Dobrý projekt nejen zapadá do svého okolí, ale snaží se ho zlepšit a vhodně doplnit.

Navrhujeme domy jednoduché, ohleduplné a adekvátní danému prostředí s jasnou vnitřní logikou a řádem. Stavby fyzicky i morálně trvanlivé, které za rozumných stavebních nákladů přinesou klientovi trvalou hodnotu.

Samozřejmostí je osobní přístup, vzájemná spolupráce s investory a invenční řešení každého zadání, záměru.

Koordinací mezioborových spolupracovníků (spolupráci přizpůsobujeme v závislosti na velikosti a náročnosti projektu) jsme schopni zajistit hladký průběh zakázek od urbanismu (územní studie, zastavovací plány) přes novostavby a rekonstrukce až po interiér a design s ambicí nejlepšího výsledku. Zakázky tvoříme na vysoké architektonické a stavební úrovni.

Architektonický a projektový MVAtelier s.r.o. vlastní architekt Petr Šanda (číslo autorizace ČKA 05 006).