Práce

Novostavba zázemí pro fotbalisty

Hlavní myšlenkou bylo vytvořit konstrukční jednoduchou stavbu pavilónového typu s výrazným předsazeným dřevěným rastrem a řádem. Hmoty jsou členěny na vytápěný prostor zázemí a nevytápěného skladu, který je překrytý plochou střechou s přetažením západní stranou pro budoucí možnost využití. Po zakrytí může fungovat jako klubovna či společenský prostor.

Mezi skladem a zázemí je vytvořen průchod, který slouží jako přirozený vstupní prostor do areálu. U vstupního prostoru vytvořen záliv zpevněné plochy pro možnost veřejnosti přijít až k budově tak, aby si mohli na vývěsní tabuli přečíst aktuální informace.

Objekt je obložen velkoplošným obkladem provětrávané fasády (Cembrit + dřevěný obklad) v kombinaci s dřevěný prvky rastru nosné konstrukce.

Hlavní myšlenkou bylo vytvořit konstrukční jednoduchou stavbu pavilónového typu s výrazným předsazeným dřevěným rastrem a řádem. Hmoty jsou členěny na vytápěný prostor zázemí a nevytápěného skladu, který je překrytý plochou střechou s přetažením západní stranou pro budoucí možnost využití. Po zakrytí může fungovat jako klubovna či společenský prostor.

Mezi skladem a zázemí je vytvořen průchod, který slouží jako přirozený vstupní prostor do areálu. U vstupního prostoru vytvořen záliv zpevněné plochy pro možnost veřejnosti přijít až k budově tak, aby si mohli na vývěsní tabuli přečíst aktuální informace.

Objekt je obložen velkoplošným obkladem provětrávané fasády (Cembrit + dřevěný obklad) v kombinaci s dřevěný prvky rastru nosné konstrukce.


 • místo
  Vlachovo Březí
 • datum
  jaro 2022
 • autor
  Ing. arch. Petr Šanda

Galerie

 • FOTBALOVÉ KABINY VLACHOVO BŘEZÍ_ŠANDA_MVATELIER
 • FOTBALOVÉ KABINY 3__ŠANDA_MVATELIER
 • FOTBALOVÉ KABINY 1__ŠANDA_MVATELIER

Projekt

 • řezy
 • půdorys
 • pohledy