Práce

Dům na vesnici

Architektonická studie řeší návrh novostavby rodinného domu pro celoroční využívání na pozemku v zastavitelném území obce.

Pozemek p.č. 1026/1 je v současné době trvale travnatý porost. Lokalita je charakteristická izolovanými budovami pro bydlení (usedlostmi).

Dům je na pozemku osazen tak, aby umožňoval logické příchody a příjezdy k objektu z místní přístupové komunikace a poskytoval co největší prostor výhledům obytné části do krajiny.

Celý objekt domu je rozdělen do jednotlivých dílčích menších hmot z důvodu potlačení měřítka stavby s propojením plochou zelenou střechou. Zároveň tvořil různá zákoutí u domu pro různé aktivity ve společnosti návštěv nebo v soukromí ve vířivce. Hlavní štíty jednotlivých hmot jsou orientovány do komunikace.

Rodinný dům vychází z archetypů vesnického tvarosloví, aby co nejvíce zapadl do svého přirozeného okolí. Objekt rodinného domu s dominujícími hmotami se štíty do ulice využívá výrazové hmotové prostředky vesnického domu, tzn. půdorysné poměry, sklon střech apod. Avšak dům odkazuje na současnou dobu svého vzniku propojující hmotou s plochou zelenou střechou či velikosti prosklení.


 • místo
  Stožice
 • datum
  léto 2020
 • autor
  Ing. arch. Petr Šanda

Galerie

 • vesnický dům 05
 • novostavba vesnického domu 04
 • novostavba vesnického domu 01
 • architektura vesnický dům 02

Projekt

 • 1np
 • koncept
 • řezy
 • pohledy