Práce

Koňská Farma

Principy architektonického návrhu vycházejí z historického tvaru venkovských usedlostí (samot), kdy tradiční tvar písmene U je členěn na obytnou a hospodářskou část, zastřešenou sedlovou střechou, propojenou vstupním prostorem, a tím vzniká ze tří stran uzavřený dvůr. Umístění domu na pozemku reaguje na poskytované výhledy, oslunění, hlavní přístupy (jak obyvatel, techniky, tak i koní) tak, že dvroní prostor je otevřen pro dálkové výhledy do krajiny.

V návrhu je upřednostěno propojení obyvatel domu s jejich koňmi přes dvorní část, kde je umístěna kruhová aréna pro úvaz koní a tím se dostávají koně do těsného kontaktu s obytným prostorem (v exteriéru i v interiéru).

 


 • místo
  Hracholusky
 • datum
  prosince 2017
 • autor
  Ing.arch. Petr Šanda

Galerie

 • STUDIE FARMA HRACHOLUSKY
 • STUDIE FARMA HRACHOLUSKY_3
 • STUDIE FARMA HRACHOLUSKY_2
 • STUDIE FARMA HRACHOLUSKY_1

Projekt

 • principy
 • situace
 • 1np