Práce

Venkovské stavení

Architektonická studie řeší návrh rekonstrukce venkovské usedlosti. v současné době je obyvateli využíván stávající rodinný dům v návaznosti na usedlost. Investoři se rozhodli se z rodinného domu přesunout do nově navrhovaného domova v usedlosti a být tak blíže zahradě a výhledům do krajiny. Zadáním bylo odstranit nevyhovující části jižního a západního křídla hospodářské části usedlosti a na jejich půdorysném obrysu vystavět nový objekt, který se začlení do konceptu vesnické usedlosti.
Konceptem návrhu a hmotové řešení pracuje s propojením nového se starým.  Snažíme se propojit moderní jednoduchou hmotu s tradičním objektem se sedlovou střechou včetně dobových detailů. 
Nnavrhujeme základní jednoduchou přízemní hmotu s plochou střechou domu obloženou modřínem, která je přímo propojená a vizuálně zastrčená do tradiční hmoty. Tradiční, avšak také nová budova, využívá dobových detailů jako je tvar, materiál a sklon střechy, římsy, ale i niky pro křesťanskou sošku či imitaci vjezdu v jižním štítu. tento otvor v jižním štítu využíváme jako "pohledové okno " pro krytou terasu směrem k jihozápadnímu slunci a především do vesnické krajiny. Krytá terasa je nepřímo prosvětlena střechou s translucentní krytinou. snažíme se celý objekt a především obytné prostory propojit s navazující terasou přes prosklenné plochy francouzských oken.

 


 • místo
  Vrcov
 • datum
  březen - duben 2017
 • autor
  Ing.arch. Petr Šanda

Galerie

 • STUDIE REKONSTRUKCE USEDLOST VRCOV_2
 • STU REKCE USEDLOST VRCOV
 • STU REKCE USEDLOST VRCOV_3
 • STU REKCE USEDLOST VRCOV_1
 • skici
 • hm02
 • hm01

Projekt

 • 1np
 • 2np
 • sts foto