Práce

Ústav sociální péče

Stávající stavební objekt rodinného domu, stodoly a navazující zahrady (stavební pozemky p.č. 46/2, 39/1 a 45) se nachází v centrální části města Týniště nad Orlicí (cca 160 m severně od centra města – Mírového náměstí).  Objekt sloužil jako dvougenerační rodinný dům s nezbytným zázemím (garáž, dílna, …).  

Koncept vzhledového řešení navrhovaných stavebních úprav vychází z myšlenky přenosu řemeslně zpracovaných detailů cihelné fasády původního objektu stodoly, která by byla v rámci tohoto návrhu plném rozsahu snesena, do vzhledového řešení hlavního obytného objektu – variace by byly reprezentovány keramickými fasádními obkladovými pásky a cihlami. Všechny ostatní navrhované přístavby (kryté parkovací stání a krytá terasa) by byly pojaty velmi moderně, jednoduše a zastřešeny plochými střechami.

Navrhovaná stavební úprava obytného objektu pro Chráněné bydlení respektuje stávající hmotové řešení s doplněním hmoty s plochou střechou v severovýchodním nároží objektu. Na tuto dostavbu navazuje novostavba krytého parkovacího stání s krytou terasou, které vzájemně propojují (dispozičně a vzhledově) stávající a nové v jeden kompaktní vzdušně působící celek. Parkovací a volnočasový prostor v rámci východního dvorního traktu zastřešen plochou střechou, přičemž fasáda je řešena kombinací cihelného a plechového (corten – uměle zrezivělý plech bez dalších povrchových úprav) obkladu. Stávající uliční hmota nadále zastřešena valbovou střechou s plechovou falcovanou krytinou. Fasáda hlavního objektu navržena jako kombinace omítky (alt. vláknocementových obkladů) v soklové části a horizontální římsy v šedém barevném odstínu s vápenopískovým obkladem, kde budou akcentovány variace na řemeslně zpracované detaily původního režného zdiva.


 • místo
  Týniště nad Orlicí
 • datum
  Studie - prosinec 2016
 • autor
  Ing.arch. Petr Šanda / Ing. Pavel Pilař

Galerie

 • STU REKONSTRUKCE ÚSP TÝNIŠTĚ
 • fb
 • STU REKONSTRUKCE ÚSP TÝNIŠTĚ_3
 • STU REKONSTRUKCE ÚSP TÝNIŠTĚ_2
 • STU REKONSTRUKCE ÚSP TÝNIŠTĚ_1

Projekt

 • sit
 • 2np
 • 1pp
 • 1np