Práce

Víceúčelové společenské centrum

„SÁL, KDE SE PŘES DEN CVIČÍ A VEČER  TANČÍ“

                Pozemek navrhované stavby se nachází přímo v jádru obce, v bezprostřední návaznosti na stávající objekt infocentra,  kostela, školy,  fotbalového hřiště, parkoviště a autobusového nádraží.  Situační koncept stavby vychází z vazeb na stávající objekty a pozemky. Parter navrhované stavby tak logicky reaguje navrhovaným hlavním vstupem umístěným v návaznosti na příjezdovou komunikaci, parkoviště a autobusové nádraží / zastávku.  Na volné prostranství v klidové zóně centra obce (navazující na kostel) reaguje širší situační koncept návrhu stavby možností vzniku relaxačního parku s parkovým mobiliářem a prvky dětského hřiště.  Na relaxační park klidové zóny navazuje terasa s kavárenským provozem (včetně hygienického a provozního zázemí) navrhovaným jako součást objektu víceúčelového centra. Stávající terénní zlom mezi zastavovaným pozemkem a fotbalovým hřištěm situační koncept parteru stavby řeší návrhem hlediště „letní scény“ (částečně krytá plocha pro letní scénická představení) navazující na centrálně umístěný víceúčelový společenský sál (v návaznosti na letní scénu plně prosklen). 

Navrhované hmotové řešení stavby respektuje její stávající okolí, jedno až dvoupodlažní objekty s podkrovním prostorem, zastřešené sedlovou či valbovou střechou.

                Navrhovaná stavba je z části přízemní, jednopodlažní, zastřešená plochou střechou s atikami. Centrální  dominantní hmotu tvoří víceúčelový společenský sál,  navrhovaný přes dvě podlaží, zastřešený  pro lokalitu stavby charakteristickou sedlovou střechou. Dynamiku stavbě a osvětlení prostoru hlavního společenského sálu nabízí předstupující galerie a podélný plochý prvek střešního pláště,  akcentující ploché střechy přízemní části objektu. Vstupní parter stavby reaguje svým řešením na tvar pozemku a návaznosti na stávající komunikace. Propojením stávajících a upravovaných veřejných prostor tak vzniká například i loubí, které vytváří přirozené stínění víceúčelového sálu a částečné krytí „letní scény“ navazující na společenský sál.    


 • místo
  Černá v Pošumaví
 • datum
  jaro 2015
 • autor
  Ing. arch. Petr Šanda, Ing. Pavel Pilař
 • spolupráce
  -

Galerie

 • 03
 • 01
 • 05
 • 04
 • 02

Projekt

 • 01
 • 06 schéma sálu
 • 05 řez BB
 • 04 1pp
 • 03 2np
 • 02 1np
 • 10 ZP
 • 09 VP
 • 08 SP
 • 07 JP