Práce

Dům ve svahu

Návrh rodinného domu vychází ze samotného pozemku, který je limitován ochranným pásmem vodovodu a jeho svažitým terénem. Vzhledem k obsahovému zadání klientů se pracovalo i se suterén a hlavní obytnou hmotou. Celý objekt je umístěn nad vodovod tak, aby v případě havárie nebyl dům vytopen. Umístění výš do pozemku umožňuje nádherné dálkové pohledy na město a do krajiny. Tyto pohledy jsou, díky podélné orientaci, umožněny z každé obytné místnosti, které jsou i osluněny během většiny dne.

Suterén je zasazen do terénu tak, aby se optimalizovali terénní práce a má funkci kamenného soklu hlavní obytné hmoty. Hlavní obytná hmota je předsazená před suterén a je vymezená horizontálními deskami, které svírají prosklené plochy obytných místností a dřevěné fasády.

Dům tvoří podélná prosklená hmota s plochou střechou, která je umístěna na kamenný suterén. Suterén je obložen kamenem a obytné podlaží je tvořeno z dřevěné fasády a velkých prosklených ploch. Velké prosklené plochy opatřeny pasivním stíněním přesahem betonové markýzy (alt. Doplněno o předokenní žaluzie).

Objekt je do terénu zasazen tak, aby mohl vnitřní obytný prostor plynule navazovat přes krytou terasu na upravenou zahradu s bazénem. Suterén zase přímo navazuje na hlavní příjezd k domu.


 • místo
  Prachatice
 • datum
  léto 2022
 • autor
  Ing. arch. Petr Šanda

Galerie

 • RD DIVILA_002
 • RD DIVILA_001
 • architekt šanda_novostavba rd_prachatice