Práce

Apartmány Želnava

Jednotlivé objekty svou velikostí a hmotovým uspořádáním respektují stávající, ale i historickou zástavbu, které dodávají současný detail zpracování.

Na místě stávajícího objektu je umístěna v původní poloze hlavní budova se zázemím stravovacích služeb pro ubytované a bytovými jednotkami v patře. Ostatní objekty jsou „rozesety“ na pozemku tak, aby umožňovaly výhledy z bytových jednotek, zároveň si nepřekážely a vytvářely polosoukromý veřejný prostor pro setkávání ubytovaných pod levitující „zelenou“ střechou.

Jednoduše ztvárněné budovy s omítanou fasádou a rytmem okenních otvorů a lodžií dotváří typickou architekturu původních objektů.


 • místo
  Želnava
 • datum
  zima 2020
 • autor
  Ing. arch. Petr Šanda

Galerie

 • skica
 • APARTMÁNY ŽELNAVA 08
 • APARTMÁNY ŽELNAVA 04
 • APARTMÁNY ŽELNAVA 03
 • APARTMÁNY ŽELNAVA 02

Projekt

 • sit
 • c
 • b
 • a