Práce

Rekonstrukce Základní školy

Stávající objekt základní školy, která byla architektonicky ztvárněna architektem Josefem Hlaváčkem v dokumentaci z roku 1929, zůstává architektonicky ztvárněn v podobném duchu pouze s odstraněním nevhodných zásahů vzniklých v průběhu provozu. Hlavní hmotové a materiálové členění nedoznává architektonických změn. Celý objekt bude zateplen vrstvou tepelné izolace s fasádní omítkou světlého pískového odstínu, provedena výměna všech dveřních okenních výplní za nové dřevěné s izolačními skly.

Materiálové členění zůstává také beze změn s tím, že budou použity nové fasádní finální povrchy v kombinaci kamenného obkladu, fasádní omítky a nové hliníkové falcované krytiny.

Pro bezpečnější a jednodušší možnost využívat příměstskou autobusovou dopravu navrhujeme zřídit zastávkový pruh pro autobusy s dostatečnými parametry pro bezpečné zastavení a vyjetí autobusu. K navrhovanému zastávkovému pruhu zřizujeme jednoduchou autobusovou zastávku.

Doprava v klidu je řešena mimo pozemek v počtu 14 míst pro návštěvy školy a vyzvedávání studentů. V tomto počtu se nachází jedno místo pro hendikepované. Na pozemku je umožněno parkování pro 14 automobilů především zaměstnanců školy, školní jídelny a bytových jednotek.

Hlavní vchody na školský pozemek jsou umístěny ve vazbě na hlavní přístupy pro pěší, tzn. od zastávky veřejné dopravy a od možnosti přechodného parkování v těsné návaznosti na školský areál.

Areál je řešen ve vazbě na orientaci a hlavní přístupy. Severní část pozemku je řešena jako klidová, reprezentativní s prvky drobného mobiliáře s herními prvky. U hlavního vstupu do kuchyně je umožněno parkování pro zásobování kuchyně.

Jižní část pozemku slouží pro akci, tzn. výuku, sport, zahradničení a dopravní hřiště. Proto se zde nachází v návaznosti na parkoviště zaměstnanců dopravní hřiště pro zajištění předběžných znalostí z dopravního provozu pro žáky. V další části zahrady je za ochrannými sítěmi umístěno víceúčelové sportovní hřiště s plochami pro basketbal, tenis, volejbal či malou kopanou.

Okolo jižní fasády je veden zpevněný chodník pro bezbariérovou komunikaci přímo k hlavnímu vstupu pro hendikepované osoby. Tento chodník lemuje venkovní učebnu zapuštěnou do terénu spolu s komunikací v úrovni podlahy suterénu, tak aby učebna fungovala v letních slunečných měsících formou amfiteátru.

V návaznosti na školní tělocvičnu je zde navržena jednoduchá přízemní přístavba pro sklad nářadí, hlavní bezbariérový vstup s bezbariérovou šatnou a skleníkem pro výuku pěstitelských prací.

Před stávajícím objektem kotelny je umístěna zpevněná manipulační plocha pro zásobování tuhým palivem.

Celý pozemek je oplocen reprezentativním kovovým plotem s podezdívkou v uliční části a drátěným plotem do ocelových sloupků v dvorní části.

Pozemek a stavba je napojen stávajícími přípojkami technické infrastruktury.


 • místo
  Strýčice
 • datum
  2017
 • autor
  Ing.arch. Petr Šanda / Ing. Pavel Pilař

Galerie

 • STU ZŠ STRÝČICE_2
 • STU ZŠ STRÝČICE_4
 • STU ZŠ STRÝČICE_3

Projekt

 • situace
 • 4np
 • 3np
 • 2np
 • 1pp
 • 1np