Práce

Novostavba rodinného domu

Jedná se o novostavbu v zastavitelném území obce Vodňany v lokalitě Na Kameni.Lokalita se nachází v krajinné památkové zóně Libějovicko-Lomecko.
Pozemek je rovinatý, obdélného tvaru, s vjezdem z jihovýchodní strany ze stávající obslužné komunikace.
Objekt je jednogenerační přízemní nepodsklepený rodinný dům s obytným podkrovím, s vestavenou garáží.
Urbanisticky je objekt usazen tak, že jeho podélná osa je rovnoběžná s komunikací a jsou dodrženy odstupy od sousedních pozemků a určená stavební čára. Niveleta přízemí je usazena do úrovně upraveného okolního pozemku. Obdélná hmota dělí pozemek na část přístupovou a část zahradní s terasou. 

Z architektonického hlediska je objekt včetně garáže navržen jako jednoduchá moderní stavba vesnického charakteru obdélného půdorysu se sedlovou střechou o sklonu 40-ti stupňů. 

 


 • místo
  Vodňany
 • datum
  prosinec 2016
 • autor
  Ing.arch. Petr Šanda / Ing. Pavel Pilař
 • spolupráce
  -

Galerie

 • Novostavba rodinného domu RD Š_3
 • Novostavba rodinného domu RD Š_2
 • Novostavba rodinného domu RD Š_1
 • Novostavba rodinného domu RD Š_0

Projekt

 • sit
 • 2np
 • 1np
 • řez CC
 • řez BB
 • řez AA
 • pohledy 02
 • pohledy 01