Práce

Rekonstrukce školních budov

Pro obec Dolní Bukovsko jsme zpracovávali architektonické návrhy stavebních úprav školních budov.

Jeden návrh se zabýval stávající tělocvičnou, která nevyhovovala svým prostorovým uspořádáním kolektivním sportům. Proto bylo zadáním navrhnout novou, rozšířenou dle možností stávající polohy a hlavně moderní, odpovídající současným trendům. Z architektonického hlediska je novostavba řešena jako jednoduchá hmota kvádru s plochou střechou,s vystupujícími hmotami v dvorní části přízemí objektu pro nutné zázemí a s plochami prosklení. Dispozičně je hala stále přístupná ze stávající školy pomocí nového vyrovnávajícího schodiště ve spojovacím krčku. na přístupové schodiště, které bude odděleno od haly sítí, navazuje samotná sportovní hala, ze které je přístupný sklad nářadí a z něho je umožněn výstup do dvorního prostoru a technické místnosti. samotná hala je vizuálně propojena na venkovní prostor pro posezení a hraní dětí, který váže na výstup z jídelny. ve sportovní hale o vnitřních rozměrech cca 11,3x20,5 metrů je umožněno hrát volejbal, nohejbal, badminton a další sporty, kterým lze úměrně změnšit hrací plochu. 

 

 

Druhý návrh řeší rozšíření kapacity základní školy střešní nástavbou  současné budovy, při tomto podnětu se řešil celkový koncept architektonického ztvárnění budovy vzhledem k zateplení objektu a výměně oken. Z architektonického hlediska je nástavba řešena pomocí ustupujícího podlaží tak, aby pohledově nepřevyšovala a tak nekonkurovala hlavní historické budově školy. ustupující podlaží je umožněno provést z hlediska požadovaného využití prostor. Fasáda je ztvárněna pomocí horizontálního členení římsami a fasádními barvami na soklovou část, hlavní hmotu a hmotu ustupující nástavby s výřezy pro okenní otvory. barevnostní řešení využívá jemných světlých, pískových tónů fasádní omítky s meziokenním obkladem z mléčného skla v rámci nástavby. Dispozičně je nástavba přístupna po navrhovaném schodišti umístěného do stávajícího komunikačního prostoru objektu, na schodiště navazuje komunikační a volnočasový (přestávkový) prostor, ze kterého jsou přístupné dvě učebny, kabinet a hygienické zázemí.

 

 

 

Stavby jsou řešeny jako montované dřevostavby, které jsou vhodné především kvůli svým technickým vlastnostem a rychlosti výstavby.

 

 


 • místo
  Dolní Bukovsko
 • autor
  Ing.arch. Petr Šanda a Ing. Pavel Pilař

Galerie

 • viz_6
 • viz_5
 • viz_4
 • viz_3
 • viz_3
 • viz_2

Projekt

 • těl 5
 • těl 4
 • zš 7
 • zš 4