Práce

Revitalizace Rožmberské bašty

Objekt Rožmberské bašty je součástí národní kulturní památky Rožmberská rybniční soustava a je kulturní památkou (od 31.12.1963) zapsanou jako Zemědělský dvůr Rožmberská bašta. Objekt Rožmberské bašty byl vystavěn v roce 1587. Jedná se o zděný patrový objekt charakteru menší panské rezidence. Jeho reprezentativní charakter dotváří sgrafita. Objekt má kamenné základy, zdivo z keramických pálených cihel, stropy jsou dřevěné trámové (respektive povalové). Původní objekt měl patro přístupné po venkovním schodišti. Roku 1860, vypracován plán přestavby objektu, který byl vbrzku realizován. Venkovní schodiště bylo nahrazeno vnitřním, se vstupem z kouta hlavní místnosti (změna oproti stávajícímu stavu r.2005). Při přestavbě realizován nový krov, který byl dochován. Na objekt rybářské bašty navazuje objekt hospodářského stavení.

Koncept návrhu stavby respektuje zadání investora, historickou hodnotu a význam objektu. Návrh propojuje oba objekty v jeden dispozičně funkční celek, který ovšem z exteriéru respektuje různou dobu vzniku a historický význam jednotlivých částí objektu.

V rozsahu přízemí navrženy reprezentativní společenské prostory (bezbariérově přístupné), včetně nezbytného zázemí provozního (recepce, kuchyně, přípravna, kancelář) a hygienického. Navrhovaný koncept respektuje stávající dispoziční řešení objektu bašty o minimálním rozsahu bouracích prací – pouze v rámci propojení obou objektů a v místě hlavního vertikálního komunikačního prostoru, stávajícího schodiště.

Další podlaží, dle požadavku investora, využívána k možnému ubytování hostů reprezentativních akcí v apartmánech.

Architektonické řešení navrhovaného konceptu revitalizace budov Rožmberské bašty vychází z historických vazeb. Respektuje jako hlavní budovu objekt bašty, kulturní památku, včetně fasády se sgrafity, střešní roviny kryté taškovou krytinou s doplněním vikýřů ve tvaru tzv. volského oka a pultových vikýřů v každé rovině valbové střechy.

Původní hospodářské stavení, koncept návrhu revitalizace ponechává ve vzhledové rovině objektem méně významným (oproti objektu hlavnímu) - jednoduchou stavbou, krytou taškovou krytinou se šikmou střešní rovinou se sedlovými centrálními vikýři a menšími střešními okny. U hospodářské části se mění umístění okapní římsy a sklon střešní roviny do původních dimenzí (dle otisku ve fasádě).


 • místo
  Lužnice; rybník Rožmberk
 • datum
  duben - červen 2016
 • autor
  Ing.arch. Petr Šanda, Ing. Pavel Pilař
 • spolupráce
  Ing. David Javorský

Galerie

 • DSC_0344
 • DSC_0333 - kopie
 • ex_1
 • ex_2
 • ex

Projekt

 • situace
 • 1np
 • 2np
 • 3np