Práce

Rekonstrukce řadového domu Prachatice

Stávající objekt je součástí linie řadových domů s jasnou hmotovou koncepcí a to je kombinace dvou různě vysokých hmot s různým způsobem tvaru zastřešení. Vyšší hmota se sedlovou střechou doplněnou střešními vikýři s přesahy krovové konstrukce a nižší hmota s pultovou střechou v návaznosti na sousední objekt.

Stavební úpravy řeší především upravení (optimalizování) vnitřní dispozice pro potřeby nového stavebníka, investorky s jasnými představami o vnitřním fungování dispozice.

Vstupní, hlavní obytné a společenské podlaží navrženo v přízemí domu, nachází se zde hlavní vstupní prostor, schodiště do ostatních podlaží, které je nasvětleno střešními okny, toaleta, ložnice s vlastním hygienickým zázemím a hlavním (vzdušným) obytným prostor s kuchyní, jídelnou a obytným prostorem, který je otevřený a přístupný směrem do zahrady přes balkón a vyrovnávající schodiště.

V druhém nadzemním podlaží se nachází soukromá část s ložnicemi a pokoji s hygienickým zázemím, šatnou, schodišti a balkónem směrem do zahrady.

Třetí nadzemní podlaží je přístupné po přímém schodišti z 2.np nachází se zde pokoj pro hosty s úložnými prostory.

Z architektonického hlediska byl objekt upraven tak, že se odstranily rušící architektonické členící prvky, jako přesahy střechy a dřevěné opláštění.

Objekt je přirozeně na dvě hmoty, které jsou různě barevně pojednány. Světlá fasáda je opatřena světlou omítkou a tmavá fasáda s šedou omítkou využívající prvky liniové bosáže s jemným rastrem. Vyšší hmota je opticky snížena tmavším pojednáním fasády suterénu. V zahradní části je objekt horizontálně rozčleněn nově vzniklým balkónem.


 • místo
  Prachatice
 • datum
  studie leden 2016
 • autor
  Ing. arch. Petr Šanda
 • spolupráce
  -

Galerie

 • skica rekce pt
 • 0_3
 • 0_2
 • 0_1
 • 0

Projekt

 • situace
 • 1pp
 • 1np
 • 2np
 • 3np